‘Circuit de Chimay’ blijft geschiedenis schrijven. (NL & Fr)

In het kader van zijn 90ste verjaardag heeft het Circuit de Chimay opnieuw twee daverende hits gescoord.

Volle deelnemerslijsten zorgden opnieuw voor zeer aantrekkelijke races, zowel de Open Trophy en de Classics waren beiden spannend met een massa toeschouwers.

Een tjokvolle camping voor de beide meetings zorgde samen met een stevige rockband op zaterdagavond voor een daverend succes, het kwaliteitsgehalte van de meeting groeit nog steeds van jaar tot jaar. Het was tweede jaar dat men een andere circuitconfiguratie gebruikte, namelijk, van de vier chicanes worden er nu drie genomen voor de beide meetings. De eerste van de vier chicanes is wat men noemt een bus stop die weinig of geen problemen zou mogen geven. Maar aangezien deze niet zo heel ver van de start licht is het logisch dat daar in de aanvang van elke race aardig wordt gedrumd. De snelheid is er enigszins hoger en strubbelingen zijn het gevolg, vandaar het hogere aantal contacten en schuivers op die plaats. Terwijl vroeger bij de classics de eerste en de tweede alleen werden genomen en de rest niet, terwijl deze oude dames sneller en sneller worden hebben de homologatie verantwoordelijken ingegrepen om de veiligheid te verbeteren. De deelnemers zijn nu gewend aan de nieuwe topografie die goed functioneert voor de beide weekends.

Open Trophy:

Vincent Lonbois was een klasse te sterk voor zijn directe tegenstanders, ondanks een breuk aan de rechterhand won hij de 4 races waar hij aan deelnam. In de Open Trophy is de IRRC de grote trekpleister met deelnemers uit 10  verschillende landen. De BNC (BeNeCup) zit aardig in de lift, zelfs de Duitsers zien dit gezamenlijk kampioenschap in hun programma te voegen voor de toekomst. De Superbike is de koningsklasse maar de huilende Supersports moeten zeker niet onderdoen. Voor de  driewielers (sidecars) waren dit jaar verrassend veel deelnemers ingeschreven, er waren nog nooit zoveel machines aan de start, een overbevolkte klasse waardoor men een extrarace moest inlassen.

Chimay Classics:

Zelfs al zijn de machines en sommige coureurs van hogere leeftijd, deze 23ste Chimay Classic editie was een groot succes! Toch zijn er meer en meer jongeren geïnteresseerd om aan deze races deel te nemen. Laat ons enkele namen citeren, de Zuid Afrikaan Philip Atkinson, de broertjes Lindsell, Will Loder en veel winner (5 zeges) Alex Sinclair. Hier gaat het in het bijzonder over twee dingen, zoveel mogelijk zelf sleutelen en rijden natuurlijk. Met een variant tussen twee en viertakt motoren, het besturen zelf is een beetje anders.

In deze trend werkt  het ‘Circuit de Chimay’ richting hun honderd jarig jubileum.

 

Le 'Circuit de Chimay’ continue à écrire l'histoire.

Dans le cadre de son 90e anniversaire le Circuit de Chimay a encore une fois marqué un double score.

Des listes complètes, un maximum de participants , des courses à nouveau très attractives à la fois dans l'Open Trophy et les Classiques ont garanti un énorme succès. Un camping bondé pour les deux meetings, avec samedi soir un solide groupe de rock assurant un succès retentissant, la qualité du contenu au rendez-vous continue de croître d'année en année. Pour la deuxième année nous avons utilisé une configuration de circuit différent, à savoir, les quatre chicanes sont maintenant trois, adoptées pour les deux meetings. La première des quatre chicanes est ce qu'on appelle un busstop qui devrait donner peu ou pas de problèmes. Mais comme il est pas très loin de la ligne de départ, il est logique qu'il y ait dans les premiers tours du monde qui pousse. La vitesse est plus élevée et au résultat il y a des embuscades, d'où le plus grand nombre de contacts à cet endroit. Précédemment la première et la deuxième chicane étaient utilisées uniquement pour les classiques. Les vieilles dames étant de plus en plus rapides les  Homologateurs sont intervenus pour améliorer la sécurité. Les participants sont maintenant habitués à la nouvelle topographie avec trois chicanes, qui fonctionnent bien pour les deux week-ends.

Open Trophy:

Vincent Lonbois a surclassé ses adversaires directs, en dépit d'une fracture à la main droite, il a remporté les quatre courses auxquelles il a participé. Au départ de l’Open Trophy IRRC sont présents des participants de 10 pays différents. Le BNC (BeNeCup) progresse bien, à l’avenir même les Allemands désireraient ajouter ce championnat à leur programme. La catégorie Superbike est la catégorie reine, mais les Supersports hurlants ne sont certainement pas en reste. Très grand succés pour les tricycles (sidecars) cette année, un grand nombre de participants étaient inscrits. Jamais autant de machines ne se sont présentées au départ, une classe surpeuplée où il a fallu prévoir une course supplémentaire.

Chimay Classics:

Cette 23ème édition Classique de Chimay a été un grand succès! Même si les machines et certains coureurs ont un âge avancé, pourtant, nous avons constaté qu’il y a de plus en plus de jeunes intéressés à participer à ces courses. Citons quelques noms, le Sud-Africain Philip Atkinson, les frères Lindsell, Will Loder et le cannibale du weekend Alex Sinclair (cinq victoires). Cela concerne en particulier deux choses : mécaniser les machines elles-mêmes et de les conduire. Avec une variation entre deux systèmes de motorisation, les deux et quatre temps, la conduite elle-même est un peu différente.

Cette tendance fait progresser le ‘Circuit de Chimay’ vers son centenaire.

Log in om reacties te plaatsen

Laatste Nieuws