Het antwoord van Jorge Lorenzo!

Vanaf morgen woensdag tot en met vrijdag, wordt op Phillip Island de tweede officiële tests van de hoogste afgewerkt.

Jorge Lorenzo terug naar zijn debuut in het rood, maar ook de motieven die hem ertoe bracht om het lot van Borgo Panigale te omarmen. Eigenlijk, is de hoeksteen van deze opdracht niets en niemand anders dan Gigi Dall'Igna, de Italiaanse ingenieur, ex Aprilia, met wie Lorenzo in de kleine klassen heeft gewerkt.

Twee, ze willen alles winnen en we kunnen zelfs zeggen dat de Spaanse ambities het kader van het spoor en het kampioenschap ver overschrijden.

Jorge:zonder Dall'Igna zou deze opdracht niet zinvol zijn. Op het einde, is het DNA van een persoon hetzelfde, we zijn allebei zeer concurrerend en perfectionisten, we willen alleen maar winnen, winnen niets meer. Sommigen zeggen te wedden dat ik zal winnen in Qatar, maar hoe komt het dat deze wereld vol is van Nostradamussen? We weten zeker dat  niemand de toekomst kent, je kunt niet zoiets zeggen als je tegen Marquez en Honda, Viñales en Rossi met Yamaha moet strijden... Ik heb me aangemeld met Ducati om hier mijn carrière af te maken. Je kan niet weten wat er zal gebeuren in het leven, en nog meer in de racewereld, maar dat is mijn bedoeling. Finishen met Ducati, en, indien mogelijk, als een legende.”

Je ziet dat niet alle geruchten kloppen, maar op die manier kennen we de exacte waarheid.

La réponse de Lorenzo!

Alors que de mercredi à vendredi, Philip Island sera le théâtre des seconds tests officiels de la catégorie reine.

Jorge Lorenzo est revenu sur ses débuts en rouge mais aussi sur les motivations qui l’ont poussé à épouser les destinées de Borgo Panigale. Bien entendu, la pierre angulaire de ce transfert n'est autre que Gigi Dall’igna, l’ingénieur italien, ex Aprilia, avec lequel Lorenzo avait déjà travaillé dans les petites cylindrées. A deux, ils veulent tout remporter et on peut même dire que les ambitions de l’espagnol dépassent de loin le cadre de la piste et du championnat.

Jorge : « Sans Dall'Igna ce transfert n’aurait pas eu de sens. Au final, l’ADN d'une personne reste le même, nous sommes tous deux très compétitifs et perfectionnistes, nous voulons gagner plus que tout.

Certains parient que je gagnerai au Qatar mais combien est-ce qu’il y a de Nostradamus dans ce monde, hein ? On ne connaît pas l’avenir et vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça quand vous vous battez contre Marquez et Honda, Viñales et Rossi avec Yamaha ... j'ai signé avec Ducati pour terminer ma carrière ici. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passera dans la vie, et plus encore dans le monde des courses, mais c’est mon intention. Terminer chez Ducati et, si possible, en tant que légende. »

Nous constatons que des rumeurs ne restent que des rumeurs.

Laatst aangepast op dinsdag, 11 juli 2017 14:36
Log in om reacties te plaatsen

Laatste Nieuws