LE GRELLE PAKT ZIJN TWEEDE IRRC KROON

Herpigny Motors BMW Motorrad Belux's Sebastien Le Grelle is nu officieel de tweevoudige IRRC Superbike-kampioen.

De snelste qualifier Alessandro Polita met wie ‘ZEIS’ in Finland al een stevige kluif had was afwezig in de race van de IRRC Superbike, de 33-jarige Italiaan viel in de laatste kwalificatiesessie, vernietigde zijn team Penz13.com BMW en brak daarbij een vinger. Zijn team collega Danny Webb, die door technische problemen in de eerste race achteruit geslagen werd kende een perfecte 2de race. Zijn BMW bolde deze keer uitstekend en de voormalige Grand Prix-coureur won voor Derek Sheils, die in Frohburg voor de zieke Dan Kneen insprong.

In de eerste race eindigde de ex-Moto GP-racer net achter nieuwkomer Derek Sheils op een uitstekende tweede plaats en zijn naaste uitdager voor de titel Marek Cerveny. Na een betoverende opening van de grote kanonnen bij de Frohburger Dreieck in de open klasse toonde ‘ZEIS’ Le Grelle al meteen dat er maar met één iemand zou rekening moeten gehouden worden. Hij nam door de zege in race 1 een optie op de IRRC wedstrijd die er aankwam.

IRRC Race1: toen de bende vertrok had Sebastien een minder goede start en was op een 5de plek in de eerste bocht. Daarna ging hij op zoek naar de eerste plek, “ik rij nog steeds om te winnen” vertelde hij ons aan de telefoon. “Na ik Fredriks en Grams voorbij was waren we op 2 ronden van het einde. In de voorlaatste ronde werkte ik me voor bij nieuwkomer en wildcard rijder Sheils, het was hard werken maar het lukte. In de chicane hing ik perfect in het achterwiel van Cerveny en trok ten aanval. Op het lange stuk naar de laatste bocht licht een knikje en kon hem aan de buitenkant voorbij. Toen kwam de verrassing, Marek trok na de knik zijn machine recht en tikte me aan. Aan een snelheid van 286km/u krijg ja na een tikje een zwieper van jewelste, ik werd naar een offroad sessie verwezen. Ik had heel veel geluk dat ik na 200m op mijn BMW kon blijven. Grams kwam me ondertussen voorbij en kreeg een lading keien die hem technische problemen bezorgde. Op deze manier kon ik een derde plaats in de uitslag en een 2de in de punten verzilveren. Was ik ten val gekomen zou alles verloren gegaan zijn, ik had zeker niet kunnen deelnemen aan race 2, nu ben ik reeds kampioen door mijn overwicht aan zeges.”

IRRC Race 1 Resultaten:

1 Marek Cerveny

2 Derek Sheils

3 Sebastien Le Grelle

4 Johan Fredriks

5 Didier Grams

IRRC Race2: terug bekomen van de emoties, had Le Grelle zijn les geleerd en was als eerste weg. “Ik ben misschien wat te voorbarig gaan omspringen met mijn voorsprong toen ik plots de Brit Sheils en Danny Webb in mijn gezelschap kreeg. Naar het einde van de race kwam ook de rest weer aansluiten maar toch bleef het tussen Webb, Sheils en ikzelf. In de laatste ronde werd het dan weer zeer ingewikkeld door gedubbelde rijders, ons kat en muis spel werd steeds onderbroken en het gevecht duurde tot op de meet. Het voordeel was voor Webb, ‘shit’ ik verlies hier met een paar duizendsten. Ik won liever 2 keer IRRC in plaats van de open SBK, djuu toch.”

IRRC Race 2 Resultaten:

  1. Danny Webb
  2. Derek Sheils
  3. Sebastien Le Grelle
  4. Didier Grams
  5. Marek Cerveny

Sébastien Le Grelle maakte het in de finale in de Frohburg af en behaalde na 2015 zijn tweede IRRC Superbike-titel. Marek Cerveny verdedigde de tweede algehele rang voor Didier Grams. De wildcard zijn voor de organisatoren misschien wel een aantrekkingspool, maar aan de andere kant soms zeer storend voor het verloop van een kampioenschap.

Verder kunnen we er aan toevoegen dat het succes van het IRRC kampioenschap niet te stuiten is, we brengen u binnenkort verder nieuw voor volgend jaar.

Version Française:

Une deuxième couronne IRRC pour Le Grelle
Herpigny Motors BMW Motorrad Sébastien Le Grelle de Belux est maintenant officiellement le double champion de Superbike IRRC.
Le classement le plus rapide Alessandro Polita avec "ZEIS" en Finlande. Après un  accident il a été absent lors de la course de l'IRRC Superbike, l’italien de 33 ans est tombé dans la dernière séance de qualification, anéantissant son équipe Penz13.com BMW, il s’est cassé un doigt . Son collègue Danny Webb, qui a été victime de problèmes techniques lors de la première course, a connu une parfaite 2ème course. Les chasseurs de BMW ont gagné cette fois et l’ ont remporté sur  l'ancien pilote du Grand Prix  Derek Sheils, qui a sauté à Frohburg pour  Dan Kneen.
Dans la première course, l'ancien moto GP racer  termine derrière le nouveau venu Derek Sheils dans une excellente deuxième place et son challenger le plus proche pour le titre Marek Cerveny. Après une belle démonstration de force des grands champions à Frohburger Dreieck en classe ouverte, "ZEIS" Le Grelle a immédiatement montré qu'il ne fallait en prendre qu’un seul en compte. Il a gagné une option sur le concours IRRC qui s’ est avérée quand il a gagné en course 1.
IRRC Course 1: lorsque la bande a quitté Sébastien après  un bon départ il était en 5ème place au premier tour. Ensuite, il cherchait la première place, "Mon objectif est toujours de gagner",  nous a t-il  dit au téléphone. "Après avoir quitté Fredriks et Grams, nous étions à 2 tours de la fin, au cours du dernier tour, j'ai oeuvré contre Newcomer et le Wildwood Driver Sheils, il allait fort et cela ne fonctionnait pas. Dans la chicane, j'ai combattu parfaitement dans la roue arrière de Cerveny et j'ai attaqué. Sur le long tronçon jusqu'au dernier virage, un signe de la tête  et je pouvais le passer à l'extérieur. Puis vint la surprise, Marek tira sa machine tout droit et m'a acrcoché. À une vitesse de 286 km / h,  j'ai quitté la piste sur 200 mètres. J'ai eu beaucoup de chance de rester sur ma BMW. Grams m'a passé  et  des cailloux  lui ont causé des problèmes techniques. De cette façon, je pouvais gagner une troisième place dans les courses et une seconde dans les points. Si j'étais tombé, tout aurait  été perdu, je ne pouvais certainement pas participer à la course 2, là je suis champion avec une victoire écrasante.

IRRC 1 Résultats:

1 Marek Cerveny

2 Derek Sheils

3 Sebastien Le Grelle

4 Johan Fredriks

5 Didier Grams

IRRC Course2: Retrouvant ses émotions, Le Grelle a appris sa leçon et a été le premier à y aller. "Peut-être que je devenais trop sûr de moi avec mon avance sur la British Sheils et Danny Web. En fin de course, le reste revint, mais cela se jouait entre Webb, Sheils et moi-même. Le tour final,  a été très compliqué avec les pilotes motivés, notre jeu de chat et de souris a été interrompu et la bataille a duré jusqu'à l'épreuve finale. L'avantage était pour Webb, "merde", je perds ici avec quelques millièmes. Je préférerais 2 fois en IRRC au lieu du SBK ouvert, zut de toute façon. "

IRRC 2 Résultats:

    Danny Webb
    Derek Sheils
    Sebastien Le Grelle
    Didier Grams
    Marek Cerveny

Sébastien Le Grelle a terminé en finale à Frohburg et a obtenu son deuxième titre de Superbike IRRC après 2015. Marek Cerveny a défendu le deuxième rang général devant Didier Grams. Le caractère générique peut être un pole d'attraction pour les organisateurs, mais d'autre part, cela peut être très dérangeant pour le déroulement d'un championnat.

En outre, nous pouvons ajouter que le succès du championnat IRRC ne s'arrête pas, et à  l'année prochaine.

Laatst aangepast op maandag, 25 september 2017 18:32
Log in om reacties te plaatsen

Laatste Nieuws