WILLY & MOTO-VROOM OUT OF ORDER

Nederlands, Français, English.

Beste vrienden, bij deze laat ik jullie een eerder droevig nieuws. Zoals u  waarschijnlijk al een tijdje kon vermoeden, kan ik niet langer met regelmaat of helemaal geen nieuws verzorgen op de web-side.
Ik werd vorig jaar geconfronteerd met een lichte keelpijn die steeds verergerde, na onderzoek in het ziekenhuis stelden de artsen een goed verscholen tumor vast. Verscholen in die zin dat die niet chirurgisch kan verwijderd worden, dus ben ik aan een pijnlijke therapie begonnen die nu aan de helft is. Ik heb noodgedwongen al mijn activiteiten stopgezet, en hoop ten zeerste die tegen het eind van dit jaar te hernemen. Groeten Willy v Lee Hellebaut...

Chers amis, avec ceci je vous laisse une nouvelle plutôt triste. Comme vous le soupçonniez probablement depuis un certain temps, je ne peux plus fournir de nouvelles sur le Web de manière régulière ni même aucune.
L'année dernière, j'ai eu un léger mal de gorge qui s'aggravait constamment. Après un examen à l'hôpital, les médecins ont découvert une tumeur bien dissimulée. Caché dans le sens où il ne peut pas être retiré chirurgicalement, j'ai donc commencé une thérapie qui est maintenant à mi-parcours. J'ai été obligé de cesser toutes mes activités et j'espère bien pouvoir les reprendre d'ici la fin de l'année. Salutations Willy v Lee Hellebaut...

Dear friends, with this I leave you a rather sad news. As you probably suspected for a while, I can no longer provide news on the web side with regularity or no news at all.
I was confronted last year with a slight sore throat that was constantly getting worse, after a hospital examination the doctors found a well-hidden tumor. Hidden in the sense that it cannot be surgically removed, so I started a painful therapy that is now halfway through. I have been forced to stop all my activities, I very much hope to resume them by the end of this year. Greetings Willy v Lee Hellebaut...

Laatst aangepast op maandag, 22 juli 2019 10:47
Meer in deze categorie: « MOTO-VROOM SLUIT ZIJN DEUREN
Log in om reacties te plaatsen

Laatste Nieuws